Foto og billeder

Strategisk indretning

Strategisk indretning - Hos MADE BY CONCEPT arbejder vi med at designe rum og strategisk indretning i bygninger, hvor sanseindtryk er i fokus. Vores fysiske miljøer bliver til via en strategi. En strategi hvor vi – som arkitekter, forsøger at leve op til det faglige ansvar vi har. Vi iscenesætter et miljø, hvor mennesket bliver præsenteret for en bygning eller et område med en vision og et ansvar – et samlet strategisk indretningskoncept.

Vores strategiske indretning er baseret på en viden, der ligger til grund for strategien – en viden vi genererer.

Konkrete eksempler fra vores verden…

Da vi tegnede projekter for Telia, udarbejde vi en strategi for indretningen. Strategien indebar ønsker om aktivering af specifikke sanser og adfærdsmønstre på området der skulle indrettes.

Vi studerede intenst besøgende i de områder, vi havde indrettet, for at blive klogere på deres interaktion med rummet, de enkelte elementer og hinanden. Ville vores indretningsstrategi virke? Og ville de besøgende bruge og føle områderne som forventet? Hvad ville der ske med de besøgendes adfærd hvis vi undervejs ændrede indretningen?

Timers observation og interviews resulterede i en konklusion – vores strategi virkede.